اخبار

تاسیس اقامتگاه بوم گردی-هر آنچه که برای تاسیس اقامتگاه بوم گردی نیاز است بدانید

اقامتگاه های بومگردی، اقامتگاه هایی هستند که در محیط های طبیعی و بومی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی، بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه تأسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع اقلیم، زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می نماید.

در استان قزوین چند سالیست که تعداد اقامتگاههای بوم گردی رو به رشد بوده و سهم بیشتری از بازار گردشگری استان را به سود خود تغییر داده اند. با توجه به موقعیت و اقلیم استان قزوین و بویژه مناطقی همچون الموت ،طارم ،بویین زهرا و .. به نظر می رسد حرکت به سمت تاسیس اقامتگاههای بوم گردی می تواند اشتغال پایداری را در این مناطق ایجاد نمایده و منجر به مهاجرت معکوس به مناطق روستانشین گردد.

شرایط لازم برای استاندارد اقامتگاه های بوم گردی:

حداقل شرایط لازم برای برای درجه بندی یک اقامتگاه بوم گردی در یکی از سطوح درجات، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است که باید ضمن سازگاری با معماری بومی و رعایت اصول زیست محیطی، امکان اقامتی ایمن را برای گردشگران فراهم نماید. اقامتگاه های بومی به سه درجه ۱، ۲، ۳، درجه بندی می شوند. درجه بر مبنای امتیازات کسب شده در فرایند ارزیابی تخصیص می یابد. در این فرایند، موارد در سه حیطه کلی به شرح ذیل ارزیابی قرار خواهد گرفت:

  • الف) امور ساختمانی، تجهیزات و خدمات و موارد مربوط به آن ۳۰ % از کل امتیازات
  • ب) امور نیروی انسانی، ایمنی و بهداشتی و موارد مربوط به آن  30 % از کل امتیازات
  • ج) امور پایداری، رعایت اصول زیست محیطی و ابعاد فرهنگی و موارد مربوط به آن ۴۰% از کل امتیازات

رعایت نسبت های تخصیص داده شده در مجموع امتیازات، ضروری است.

ارزیابی امتیازات:

  • – در فرایند ارزیابی، امتیازاتی از صفر تا ۱۰ ممکن است به هریک از موارد ارزیابی تعلق گیرد. این امتیازات بر اساس سطح کیفی و مطلوبیت مورد ارزیابی، تعیین می شوند.
  • – در اقامتگاه های بوم گردی درجه سه حداقل کسب امتیاز ۱ برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از ۲ باشد.
  • – در اقامتگاه های بوم گردی درجه ۲ حداقل کسب امتیاز ۴ برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموع امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از ۵ باشد.
  • – در اقامتگاه های بوم گردی درجه ۱ حداقل کسب امتیاز ۷ برای هر مورد الزامی است و حداقل میانگین مجموعه امتیازات در این سطح از درجه نباید کمتر از ۸ باشد.
  • – به آن دسته از اقامتگاه های بوم گردی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارائه میکنند و یا در راستای توسعه پایدار گردشگری اقدامات شاخصی انجام داده اند، می توان طبقه ممتاز اعطا نمود.

مدارک و مراحل اخذ موافقت اصولی:

– ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی مبنی بر احداث اقامتگاه های بوم گردی

– ارائه فتوکپی اسناد مالکیت زمین (فتوکپی برابر اصل شده از کلیه صفحات)

– ارائه کروکی موقعیت زمین

– ارائه گزارش کمیته برنامه ریزی گردشگری استان به کمیته فنی

– بررسی و تایید موقعیت زمین و صدور موافقت اصولی توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

تبصره ۱: حضور کارشناس طبیعت گردی استان در جلسه کمیته فنی ضروری است.

تبصره ۲: صدور موافقت اصولی برای ساختمان های تاریخی و میراثی به عنوان اقامتگاه بوم گردی منوط به موافقت معاونت میراث فرهنگی و یا سایر معاونتها می باشد. تأمین فضاهای فیزیکی و ضروری، مشروط به حفظ ارزشهای تاریخی و معنوی بنا خواهد بود.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری:

– پس از اتمام فرایند ساخت، متناسب با درجه درخواستی برای واحدها پروانه بهره برداری موقت شش ماهه صادر خواهد شد.

– صدور پروانه بهره برداری سه ساله منوط به انجام فرایند استانداردسازی و تشکیل کمیسیون درجه بندی خواهد بود.

مکان و موقعیت اقامتگاه بوم گردی:

محل اقامتگاه بوم گردی نباید در نواحی خدماتی، تجاری و مسکونی طرح تفضیلی شهرها باشد.

تبصره ۱: مکان اقامتگاه باید دور از مراکز آموزش نظامی، بیمارستانها، تعمیرگاه های بزرگ، مدارس و پمپ بنزین باشد.

تبصره ۲: اخذ موافقت اولیه ارگانهای ذیربط حسب مورد برای ساخت اقامتگاه بوم گردی ضروری است.

حداقل تعداد واحد اقامتی برای اقامتگاه های بوم گردی برابر است با:

درجه یک:۴

درجه دو :۶

درجه سه:۸

البته در موارد استشنایی و وجود موقعیت و شرایط خاصی که مراتب توسط کارشناس طبیعت گردی بصورت گزارش مستدلی ارائه و مورد قبول کمیته فنی واقع شود، اعداد ذکر شده قابل تغییر هستند.منظور از واحد اقامتی، مکانی است که بطور معمول گنجایش چهار نفر را داشته باشد

در کلیه اقامتگاه های بوم گردی باید طرح های مشخصی در خصوص مدیریت و بازیافت پسماندها و استفاده بهینه از پسابها به اجرا درآیند. وجود اقامتگاه های بوم گردی نباید در هیچ شرایطی به آلودگی زیست محیطی بستر پیرامون خود منتهی شود.

اقامتگاه بوم گردی باید اقدامات مشخص و کارآمدی در خصوص صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی (نظیر استفاده از شیرآلات کم مصرف، مدیریت پسابها و …) انجام دهد.

نورپردازی اقامتگاه های بوم گردی باید به گونه ای باشد که ضمن تأمین روشنایی مورد نیاز میهمانان، بیشینه صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی (نظیر استفاده از شیرآلات کم مصرف، مدیریت پسابها و …) انجام دهد.

سیستم گرمایش و سرمایش اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن تأمین رفاه میهمانان، کمیته تأثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد.

تخصیص فضایی مناسب برای پذیرایی از میهمانان

تخصیص فضایی تحت عنوان چایخانه

امکان پذیرایی و سرو غذا اتاق محل اسکان

ایجاد فضایی برای نمایش و فروش صنایع دستی و محصولات محلی

امکان دسترسی به خدمات ارتباطی

امکان استفاده از اینترنت در اتاق محل اقامت

اقدام موثر به منظور پاسداشت و معرفی فرهنگ بومیاقدام موثر به منظور حفاظت از محیط طبیعی

انجام اقدامات موثر به منظور حفاظت از تنوع زیستی منطقه و ارائه محصولات گردشگری مبتنی بر اقدامات صورت پذیرفته در حفاظت از محیط های فرهنگی، طبیعی و تنوع زیستی

اجرای گشت طبیعت گردی با حضور راهنمایان مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در منطقه(به جز درجه سه)

سرویس بهداشتی و حمام در اقامتگاههای بوم گردی:

 1- در واحدهای اقامتی درجه سه باید به ازای هر دو واحد حداقل یک مجموعه سرویس بهداشتی و حمام و دست کم سه چشمه وجود داشته باشد.

۲- در واحدهای اقامتی درجه دو باید علاوه بر وجود دست کم سه مجموعه سرویس بهداشتی، حداقل یک سوم از واحدها دارای مجموعه سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند.

۳- در واحدهای اقامتی درجه یک تمام واحدها باید دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند.

رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی در کلیه فضاهای اقامتگاه های بوم گردی (اعم از آشپزخانه، محل اسکان میهمانان، سرویس های بهداشتی و …)

استفاده کلیه کارکنان از پوشاک بومی، ضمن رعایت اصول بهداشتی و ایمنی: فراهم نمودن فرصت هایی برای پوشیدن لباسهای محلی توسط گردشگران و شرکت دادن آنها در رویدادهای محلی می تواند در جذابیت اقامتگاه های بوم گردی موثر باشد.

تخصیص فضایی مناسب برای اقامه نماز در اقامتگاههای بوم گردی

ارائه خوراک و نوشیدنی های بومی و استفاده از سفره آرایی بومی با رعایت اصول بهداشتی و رعایت ذائقه گردشگران

ارائه اطلاعات لازم در رابطه با محیط طبیعی و فرهنگی منطقه به روش های گوناگون (بروشور، تابلوی راهنما، عکس، نمایشگاه و …) به گردشگران

شناسایی و ارائه گزارش در خصوص مخاطرات و حوادث مرتبط با فعالیت اقامتگاه بوم گردی در منطقه و انجام اقدامات لازم به منظور مدیریت حوادث با توجه به قرار گرفتن اینگونه اقامتگاه ها در محیط های طبیعی و عموما به دور از مراکز امدادی. شنایی کلیه کارکنان اقامتگا های بوم گردی با اصول کمک های اولیه و امداد الزامیست و کارکنان ملزم به اخذ گواهینامه معتبر کمکهای اولیه و امداد از مراجع ذیصلاح هستند.

رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و آگاه نمودن گردشگران با هنجارهای جامعه میزبان. ضروریست که مدیریت اقامتگاه های بوم گردی در هنگام تبلیغ، فروش خدمات و اقامت مسافران، ضمن بیان مقررات به نحوی شایسته و محترمانه، تعامل لازم با میهمانان و همچنین مقامات محلی را برقرار نماید.

کلیه پرسنل شاغل در اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن گذراندن دوره های آموزشی مربوطه، دارای گواهینامه آموزشی معتبر باشند. سرفصل های آموزشی کارکنان اقامتگاه های بوم گردی از سوی اداره کل آموزش معاونت گردشگری تعیین شده و کلیه کارکنان موظف به گذراندن دوره های آموزشی در موسسات موردتأیید و اخذ گواهینامه آموزشی خواهند بود.

موسسه گردشگری میزبان دوره های آموزشی ویژه ای را جهت تاسیس اقامتگاههای بوم گردی برگزار می کند.

Tags:

بدون پاسخ به “تاسیس اقامتگاه بوم گردی-هر آنچه که برای تاسیس اقامتگاه بوم گردی نیاز است بدانید

نظری ارسال کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های مورد نیاز علامتگذاری شده اند *


*