فرم پیش ثبت نام دوره

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  شماره تلفن ثابت

  شماره تلفن همراه

  نام دوره

  توضیحات بیشتر

  مدیریت منازل استیجاری
  ردیف عنوان درس
  ۱ مدیریت و سرپرستی منازل استیجاری
  ۲ مهارتهای فردی و ارتباطی ( آداب و معاشرت اجتماعی،ظاهر،رفتار ،پوشش، آراستگی و… )
  ۳ اصول عملیات خانه داری
  ۴ لوازم و وسایل استاندارد اتاق های منازل استیجاری
  ۵ اصول پذیرش میهمان (فرانت آفیس )
  ۶ ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث
  ۷ قوانین و مقررات و ضوابط منازل استیجاری