مدیریت تشریفات و مراسم در هتل
ردیف عنوان درس
۱ آشنایی با مفهوم تشریفات و مراسم special events
۲ انواع مراسم خاص ( نمایشگاه، سمینار، سمپوزیوم، کنگره، کنفرانس و … )
۳ بازاریابی و رقابت در برگزاری مراسم
۴ هماهنگ کردن مراحل مختلف مراسم
۵ تهیه برنامه کاری در برگزاری مراسم
۶ طراحی مکان برگزاری مراسم
۷ امکانات مورد نیاز برگزاری یک مراسم
۸ مدیریت جمع آوری و دفع مواد زائد در مراسم
۹ سیستم های ارتباطی در مراسم
۱۰ طراحی دکور و صحنه در مراسم
۱۱ نحوه چیدمان صندلی در مراسم
۱۲ خدمت به افرادی با نیازمندی های خاص (معلولین )
۱۳ پارکینگ اتومبیل ها در مراسم
۱۴ محل ورود و خروج میهمانان در مراسم
۱۵ طراحی مکان ارائه اطلاعات به میهمان
۱۶ صدور کارت شناسایی برای شرکت کنندگان و مجریان
۱۷ پذیرش و ثبت نام میهمانان