قابل توجه کلیه فراگیران دوره راهنمایان طبیعت گردی موسسه هتلداری و گردشگری میزبان بدینوسیله به اطلاع می رساند نتایج آزمون جامع راهنمایان طبیعت گردی برگزار شده مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۰ را می توانید از لینک زیر دانلود نماید. شایان ذکر است نمراتی قابل قبول خواهد بود که بالای ۱۰ بوده و میانگین نمرات آزمون جامع و آزمون داخلی بالای ۱۲ باشد. نتایج آزمون جامع طبیعت گردی قزوین

ادامه مطلب