گزارش بازدید از آب انبار زنانه بازار روز دوشنبه نهم دی ماه به همت راهنمایان گردشگری قزوین بازدیدی از آب انبار زنانه بازار انجام شد، این بنا که یکی از زیباترین آب انبارهای شهر قزوین است و فرصت بسیاری برای سرمایه گذاری دارد، توسط ملا عبدالوهاب قزوینی در دوران فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است. از مهم ترین اهداف این برنامه که با حمایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین صورت…

ادامه مطلب