بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دوره مقدماتی صدور بلیط خطوط هواپیمایی(Basic) برگزار شده در تاریخ۹۳/۳/۱ موسسه هتلداری و گردشگری میزبان می رساند جهت دریافت گواهینامه دوره به دفتر موسسه مراجعه نمایند. شایان ذکر است دوره پیشرفته صدور بلیط در اوایل شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب