امروز ۱۲ اسفند ماه روز جهانی حیات وحش است. این روز با پیشنهاد کنوانسیون تجارت جهانی در خصوص گونه‌های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری CITES، توسط سازمان ملل اعلام شده است. «بیایید برای حیات وحش متحد شویم، تنوع زیستی را حفظ کنیم و به قاچاق پایان دهیم.» روز جهانی حیات وحش فرصتی است برای توجه و حفظ گونه های زیبای گیاهی و جانوری، تا با افزایش سطح آگاهی…

ادامه مطلب