گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری ایران با محوریت بازدید از مجموعه های جدید جهانی ثبت شده استان فارس از روز گذشته در این شهر آغاز شده است. به گفته امیر سبوکی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری فارس این گردهمایی که در آن هزار راهنمای گردشگری و با محوریت معرفی محورهای ثبت جهانی فارس و معرفی جاذبه ها و گردشگری مذهبی در شیراز آغاز به کار کرده است و تا سوم اسفند…

ادامه مطلب