یکی از انواع گردشگری که در چند سال گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است، گردشگری روستایی و عشایری است. هرچند گردشگری روستایی تاکنون موفقیت‌های بیشتری به دست آورده، اما گردشگری عشایر نیز با برنامه‌ریزی‌های اصولی می‌تواند مسیر پیشرفت و ترقی را در پیش رو داشته باشد. از طرفی، عشایر به دلایل متعدد حضور گردشگران را در بین خود نمی‌پذیرند؛ که از جمله آنها، می‌توان به کمبود امکانات تخصصی از…

ادامه مطلب