کنوانسیون رامسر، پیمانی بین المللی است که در سال ۱۹۷۱ میلادی، به منظور حفاظت از پرندگان مهاجر و تالاب ها شکل گرفته است و تا کنون ۱۶۹ کشور عضو این پیمان هستند. به دلیل برگزاری اولین کنفرانس درسال ۱۳۴۹ در شهر ساحلی رامسر این پیمان ” کنوانسیون رامسر ” نام گرفت. این پیمان با تلاش اسکند فیروز  رئیس وقت رئیس وقت سازمان محیط زیست تهیه شد. تعریف تالاب در این کنوانسیون بسیار گسترده…

ادامه مطلب