برای صدور کارت راهنمای گردشگری مدارک زیر را همراه داشته باشید ۱- کپی از تمامی صفحات شناسنامه، ۲ نسخه ۲- کپی پشت و روی کارت ملی، ۲ نسخه ۳- کپی مدرک تحصیلی (لیسانس)، ۲ نسخه ۴- کپی گواهینامه دروه راهنمایان، ۲ نسخه ۵- کپی کارت پایان خدمت برای آقایان، ۲ نسخه ۶- شش قطعه عکس ۴*۳ ۷- جواب آزمایشات مربوط به عدم اعتیاد و سوء پیشینه، این آزمایشات یک ماه…

ادامه مطلب