به اطلاع میرساند مرکز علمی کاربردی الموت از تاریخ ۳۱ تیرماه تا ۶ مرداد از طریق سازمان سنجش در رشته های هتلداری , گردشگری دانشجو میپذیرد. تلفن: ۱۶-۰۲۸۳۳۶۲۲۲۱۴

ادامه مطلب