قابل توجه فراگیران دوره اکوتور: کلاس (فنون و مهارت های تور گردانی) با تدریس استاد دانشور در تاریخ ۱ و ۲ مرداد(چهارشنبه عصراز ساعت۱۶ الی ۲۰ و پنج شنبه صبح ساعت ۹الی ۱۳ در محل موسسه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب