به اطلاع فراگیران محترم دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری می رساند: روز شنبه ۹۸/۱۰/۱۴ کلاس با عنوان ” مدیریت و نظارت بر بخش پذیرایی ” با حضور ” جناب آقای فرهمند ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد. فراگیران در این دوره با سرفصل های زیر آشنا می شوند: آشنایی با بخش پذیرایی و بخش های مربوط شرح وظایف کارکنان بخش پذیرایی و ارتباطات ان ها شیوه نظارت…

ادامه مطلب