قابل توجه کلیه فراگیران: زمات ثبت نام کلاس عملی استاد سخت باز تا فردا پنج شنبه( ۱۶ مرداد)ساعت ۱۲ ظهر تمدید شد. از فراگیران درخواست میشود تا پایان زمان مشخص شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. جهت تکمیل اطلاعات به اخبار اخیر میزبان در این خصوص مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب