به اطلاع فراگیران محترم دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری می رساند: روز شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ کلاس با عنوان ” مدیریت و نظارت بر بخش پذیرایی (غذا و نوشابه) ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ با حضور ” جناب آقای عضدی ” برگزار می گردد. فراگیران در این دوره با سرفصل های زیر آشنا می شوند: آشنایی با بخش پذیرایی و بخش های مربوط شرح وظایف کارکنان بخش پذیرایی و ارتباطات ان…

ادامه مطلب