اخیراً مطالعاتی درباره اهمیت وتأثیر زبان انگلیسی بر گردشگری در کشورکرواسی انجام شده که نشان می‌دهد مهارت‌های ارتباطی از عناصر مهم در صنعت گردشگری و هتلداری و دیگر صنایع وابسته به آن درهمه اشکال و سبک‌های شناخته شده است. مطالعات انجام شده براساس پرسشنامه هایی که درزمینه اهمیت مهارت های ارتباطی در زبان انگلیسی (یعنی گفتگو،خواندن، شنیدن و نوشتن) که درمیان کارکنان صنعت توریسم و دانشجویان رشته‌های گردشگری درکشور کرواسی…

ادامه مطلب