با توجه به فرا رسیدن سومین هفته دوره ایرانگردی و جهانگردی این هفته از کلاس ها اختصاص داده میشود به درس آشنایی با اماکن تاریخی با تدریس جناب استاد نوری.

ادامه مطلب