اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با همکاری موسسه گردشگری و هتلداری میزبان ، سمیناری را تحت عنوان مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری برگزار می کند. در این سمینار با  تعاریف، اهداف و تاریخچه مدیریت کیفیت جامع بیشتر آشنا میشویم و ضمن بیان اصول این سیستم مدیریتی، وضعیت صنعت گردشگری ایران بر اساس مدیریت کیفیت جامع ، بررسی خواهد شد. در راستای مطالب ارائه شده در…

ادامه مطلب