قابل توجه فراگیران دوره طبیعت گردی موسسه هتلداری و گردشگری میزبان کلاس “درس فنون استقرار در طبیعت ” روز دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۶و ۱۷ تیرماه از ساعت ۱۶ لی ۲۰ با حضور استاد سخت باز در محل موسسه تشکیل می گردد. ضمنا زمان سفر آموزشی آنن در اخبار بعدی به آگاهی دوستان خواهد رسید.

ادامه مطلب