قابل توجه کلیه علاقمندان و فراگیران موسسه هتلداری و گردشگری میربان بدینوسیله به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان می رساند اولین جلسه دوره خطوط و زبان های باستانی ایران در تاریخ ۹۳/۴/۷ راس ساعت ۱۷:۰۰ در محل موسسه تشکیل خواهد شد.حضور کلیه فراگیرن الزامی بوده در غیراین صورت به منزله انصراف خواهد بود.

ادامه مطلب