سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، موسسه هتلداري و گردشگري ميزبان، مديرعامل موسسه گردشگري و هتلداري ميزبان، وحيد نصرت آقايي

کلاس هفته چهارم تیر ماه دوره آشپزی عمومی

تیر ۲۵, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم تیر ماه دوره آشپزی عمومی

به اطلاع فراگیران محترم دوره آشپزی عمومی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۴/۲۶ کلاس تئوری با حضور “ جناب آقای عضدی “ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

تیر ۲۴, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵ کلاس با عنوان ” زبان تخصصی طبیعت گردی ” با حضور ” جناب آقای دکتر کشیری ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

تیر ۱۹, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۰ کلاس با عنوان ” آشنایی با گیاهان ایران ” با حضور ” جناب آقای دکتر اسکندری ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

تیر ۱۷, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ کلاس با عنوان ” آشنایی با گیاهان ایران ” با حضور ” جناب آقای اسکندری ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم تیر ماه دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

تیر ۱۴, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم تیر ماه دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

به اطلاع فراگیران محترم دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی می رساند: روز جمعه ۹۷/۰۴/۱۵ کلاس با عنوان ” زبان تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی ” با حضور ” جناب آقای ارشادی ” از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

تیر ۱۲, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز چهارشنبه ۹۷/۰۴/۱۳ کلاس با عنوان ” آشنایی با زمین گردشگری ” با حضور ” جناب آقای دکتر حسینی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

تیر ۱۰, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز دوشنبه ۹۷/۰۴/۱۱ کلاس با عنوان ” اشنایی با پستانداران ایران ” با حضور ” جناب آقای دکتر کشیری ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم تیر ماه دوره آشپزی عمومی

تیر ۱۰, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم تیر ماه دوره آشپزی عمومی

به اطلاع فراگیران محترم دوره آشپزی عمومی می رساند: روز یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۰ کلاس با حضور ” جناب آقای عضدی ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم تیر ماه دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

تیر ۷, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم تیر ماه دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

به اطلاع فراگیران محترم دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی می رساند: روز جمعه ۹۷٫۰۴٫۰۸ کلاس با عنوان ” بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری ” با حضور ” جناب آقای آچاک ” از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته اول تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

تیر ۵, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته اول تیر ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز چهارشنبه ۹۷/۰۴/۰۶ کلاس با عنوان ” آشنایی با زمین گردشگری ” با حضور ” جناب آقای دکتر حسینی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب