ثبت ۵ مهر با عنوان «روز گردشگری» در تقویم رسمی عصر روز گذشته ۳ دی ۱۳۹۸ در هشتصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی رئیس‌جمهوری ۱۰ مناسبت به تصویب اعضا رسید و به تقویم رسمی کشور اضافه شد. بر این اساس از این پس روز پنجم مهرماه در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز گردشگری» نامیده خواهد شد. دکتر مونسان در تیرماه سال…

ادامه مطلب