بیست و یکم فوریه روز جهانی راهنمایان گردشگری بر تمامی فعالان این عرصه در ایران و به ویژه راهنمایان استان قزوین هزاران بار شاد باد. راهنمایان گردشگری به عنوان پیشانی و خط مقدم گردشگری کشور، نقش مهمی در ساخت تصویر ذهنی متناسب و واقعی از مقصد گردشگری در ذهن گردشگران و بازدیدکنندگان دارد. استفاده از راهنمایان آموزش دیده و کار بلد به عنوان زبان گویا و پویای مقصد، یکی از…

ادامه مطلب