قابل توجه فراگیران دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی فهرست منابع آزمون جامع دوره مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی(بند ب) را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید منابع آزمون جامع مدیر فنی

ادامه مطلب