نیویورک تایمز اخیرا فهرستی از کشورهایی که برای سفر جذاب هستند را منتشر کرده است که نام ایران در بین این مقاصد دیده می شود. روزنامه نیویورک تایمز بدون توجه به مرزبندی های سیاسی که اخیرا توسط وزارت خارجه آمریکا درباره سفر شهروندان این کشور انجام داده است، فهرستی شامل ۵۲ مقصد که آمریکایی ها می توانند در سال ۲۰۱۹ سفر به آن ها را تجربه کنند، منتشر کرده است…

ادامه مطلب