شهر قزوین بواسطه تاریخ و تمدن گسترده ای که داشته دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است. یکی از این گروه جاذبه ها در منطقه روستایی جَرَندَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ق واقع ‌‌‌‌‌‌شده است. این روستای در فاصله ۷۰ کیلومتری از مرکز شهر قزوین قرار گرفته است که برای رسیدن آن می توانید در مسیر جاده قزوین به تاکستان حرکت نمایید. از جمله جاذبه های تاریخی این روستا می توان به موارد زیر اشاره نمود:…

ادامه مطلب