در این نشست دو ساعته به مرور سفر دو هفته ای علی رضا هاشمی “مرد همیشه در سفر” به استان سمنان پرداخته شد و حاضرین این برنامه با حدود پنجاه اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی این استان زیبا آشنا شدند. جاذبه هایی که هر کدام می توانند به عنوان پتانسیلی جهت برگزاری تورهای گردشگری در نظر گرفته شوند. همچنین در خلال برنامه، مسابقه ای نیز از میان اطلاعات نشست، میان…

ادامه مطلب