در حال حاضر بعضی از کشورهای گردشگر پذیر دنیا برای جذب بیشتر گردشگر و توسعه بیشتر در صنعت گردشگری و توریست در کشورشان از سیستم تکس فری استفاده می کنند. آیا از سیستم خرید در کشورهای دیگر اطلاعی دارید؟ احتمالا در سفرهای خارجی خویش کلمه تکس فری را زیاد شنیده اید، ولی از  آن استفاده نکرده اید، بهتر است که پیش از تصمیم به سفر با این سیستم بیشتر آشنا…

ادامه مطلب