سومین برنامه توانمندسازی اعضای تشکل‌های مردم نهاد میراث فرهنگی استان قزوین با حضور دکتر تاجیک مدیر کل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد میراث فرهنگی کشور، مهندس خزائلی مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین و جمعی از تشکل‌های مردم نهاد در تالار ایرانیان قزوین برگزار شد. دکتر تاجیک مدیر کل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد میراث فرهنگی کشور: ایجاد خانه تشکل‌ها اولین اولویت ما در میراث فرهنگی…

ادامه مطلب