متن از لیلا غفوری فراگیر دوره پنجم راهنمایان فرهنگی آکادمی میزبان دیروز سفری به کاشان داشتیم شهری که حدود هفت هزار سال قدمت شهرنشینی دارد و یکی از با اصالت ترین شهرهای ایران و جهان است اما این بار کاشان را از منظری دیگر دیدیم از منظره خانه های اصیلی که به اقامتگاه و هتل تبدیل شده اند. با دکتر نوری یکی از بزرگترین باستان شناسان و مدرسان تاریخی ایران…

ادامه مطلب