قابل توجه کلیه علاقه مندان : اولین جلسه از نشست های هفتگی اکادمی میزبان هفته اینده در تاریخ ۱۵ تیر راس ساعت ۱۸ الی۱۹:۳۰در محل اکادمی برگزار میشود. اولین نشست با سخنرانی آقای آرمین اچاک رِییس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قزوین کلیه علاقه مندان میتوانند جهت سخنرانی و ارایه مطالب خود در جلسات هفتگی با دفتر موسسه میزبان هماهنگی فرمایند. حضور کلیه فراگیران در نشست ازاد و رایگان میباشد.

ادامه مطلب