Low season در این فصل هتل ها تعداد مسافرین کمتری دارند و درآمد حاصل پایین است. صاحبان هتل ها و متصدیان امر برای جبران این موضوع امتیازاتی را نظیر تخفیف ۳۰ الی ۵۰ درصد، تورهای فرهنگی و تفریحی، برپایی جشنواره و نمایش های تفریحی رایگان و یا مسابقات جذاب و همراه با جایزه ارائه می کنند. High Season به پرکارترین فصل کاری هتل می گویند. در این فصل هتل ها بسیار…

ادامه مطلب