با احترام به اطلاع میرساند آکادمی گردشگری میزبان جهت تکمیل کادر اداری خود به یک خانم فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ترجیحا رشته مدیریت جهانگردی نیازمنداست. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط کاری و تکمیل پرسشنامه شغلی به دفتر موسسه مراجعه نمایند.

ادامه مطلب