تبریک به استاد فرهیخته علیرضا نادری بزرگوار کتاب پروانه های ایران با معرفی چهارصد و چهل و دو گونه از پروانه های ایران کامل ترین منبع در این مورد می باشد که به همت استاد علیرضا نادری توسط انتشارات ایرانشناسی به چاپ رسیده است. در کتاب قبلی صد و نود و پنچ مورد معرفی شده بود. بر هر طبیعت گردی واجب است یک نسخه از این کتاب را مطالعه کند…

ادامه مطلب