قابل توجه فراگیران” دوره راهنمایان تورهای طبیعت گردی” موسسه هتلداری و گردشگری میزبان : کلاس هفته چهارم اردیبهشت ماه سال ۹۳ درس آشنایی با روحیات ملل روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۲/۲۴ ساعت ۱۶-۲۰ و روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۲/۲۵ صبح ۸-۱۲ برگزار می گردد. مدرس : خانم ژاله ابراهیمی رزمه ژاله ابراهیمی ضمناٌ آزمون درس آشنایی با عشایر ایران روز چهارشنبه طبق روال هر هفته برگزار می شود.

ادامه مطلب