دوره آموزشی آداب و الگوهای رفتاری ویژه تاسیسات گردشگری استان قزوین توسط آکادمی میزبان و در پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد. این دوره آموزشی از سری دوره های توانمندسازی شاغلین بخش گردشگری است که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه ریزی شده است و در استان قزوین توسط آکادمی هتلداری و گردشگری میزبان اجرا شده است. دوره آموزشی ” آداب و الگوهای رفتاری ”…

ادامه مطلب