مواردی وجود دارد که رعایت آن ها شما را محبوب مدیران، همکاران و ارباب رجوعتان خواهد کرد: هنگام خروج موقت از محل کار، به همکاران و یا به هم اتاقی تان، پیشنهاد انجام کارهایشان را بدهید: مانند خرید ملزومات اداری، ناهار و غیره. این عمل به ظاهر کوچک ایجاد ارتباط صمیمانه با آن ها را فراهم می سازد. هنگامی که اشیا و یا وسایل دیگران را به عاریت می گیرید،…

ادامه مطلب