کمتر بنای تاریخی را در ایران می توان یافت که در و دیوارش خالی از یادگاری نویسی گردشگران باشد. این اقدام مخرب گاه نیز با سماجتی حیرت آور همراه می شود؛ کسانی از دیوار صاف بالا می روند تا در ارتفاع چهار متری با اسپری یا افشانه به جان کتیبه های عیلامی ایذه بیفتند، یا ساعت ها وقت می گذارند تا نام خود را بر ستون های تخت جمشید حک…

ادامه مطلب