اخبار

کلاس هفته دوم دی ماه دوره راهنمایان فرهنگی

دی ۸, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم دی ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۹ کلاس با عنوان ” زبان تخصصی گردشگری ” با حضور ” جناب آقای ارشادی ” از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته اول دی ماه دوره مدیریت نوشیدنی ها

دی ۴, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته اول دی ماه دوره مدیریت نوشیدنی ها

به اطلاع فراگیران محترم دوره مدیریت نوشیدنی ها می رساند: روز چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵ کلاس با حضور ” جناب آقای زحمتکش ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته اول دی ماه دوره راهنمایان فرهنگی

دی ۳, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته اول دی ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۰۴ کلاس با عنوان ” مبانی اکوتوریسم ” با حضور ” سرکار خانم دکتر اسدی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته اول دی ماه دوره راهنمایان فرهنگی

دی ۱, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته اول دی ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲ کلاس با عنوان ” زبان تخصصی گردشگری ” با حضور ” جناب آقای ارشادی ” از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته اول دی ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

آذر ۲۹, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته اول دی ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان بلدمحلی می رساند: روز شنبه ۹۷/۱۰/۰۱ کلاس با عنوان ” آشنایی با جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی استان ” با حضور ” جناب آقای سلیمانی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم آذر ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

آذر ۲۵, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم آذر ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

قابل توجه فراگیران محترم دوره راهنمایان بلد محلی: روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶ کلاس با عنوان ” آشنایی با جغرافیای جهانگردی و اکوتوریسم استان ” با حضور ” سرکار خانم دکتر اسدی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم آذر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

آذر ۲۴, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم آذر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵ کلاس با عنوان ” زبان تخصصی گردشگری ” با حضور ” جناب آقای ارشادی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم آذر ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

آذر ۲۴, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم آذر ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان بلدمحلی می رساند: روز شنبه ۹۷/۰۹/۲۴ کلاس با عنوان “ آشنایی با صنایع دستی استان “ با حضور “ سرکار خانم طارمی “ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم آذر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

آذر ۱۹, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم آذر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰ کلاس با عنوان ” آشنایی با فرهنگ اقوام ایران زمین ” با حضور ” جناب آقای چراغی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم آذر ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

آذر ۱۸, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم آذر ماه دوره راهنمایان بلدمحلی

قابل توجه فراگیران محترم دوره راهنمایان بلد محلی: روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹ کلاس با عنوان ” آشنایی با جغرافیای جهانگردی و اکوتوریسم استان ” با حضور ” سرکار خانم دکتر اسدی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب