تور آموزشی آشنایی با خزندگان ایران دوره راهنمایان طبیعت گردی روز پنجشنبه ۹۷/۰۸/۱۰ با حضور ” جناب آقای دکتر کامران کمالی ” در ” موزه دارآباد تهران ” برگزار شد. در سالن آبزیان و خزندگان در کنار نمونه هایی از خزندگان و آبزیان تاکسیدرمی شده، جانوران زنده شامل جانوران مربوط به دو رده خزندگان و ماهی ها را نیز وجود دارند. نمونه های گوناگونی از ماهیان آب شیرین از آسیا،…

ادامه مطلب