Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۷

کلاس هفته آخر مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته آخر مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۵/۳۰ کلاس با عنوان ” مدیریت بحران در سفر ” با حضور ” جناب آقای دکتر جوادی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته آخر مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته آخر مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز دوشنبه ۹۷/۰۵/۲۹ کلاس با عنوان ” فنون سخنوری ” با حضور ” سرکار خانم مطهر ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۲۲, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۵/۲۳ کلاس با عنوان ” مدیریت بحران در سفر ” با حضور ” جناب آقای دکتر جوادی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم مرداد ماه دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم مرداد ماه دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

به اطلاع فراگیران محترم دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی می رساند: روز جمعه ۹۷/۰۵/۱۹ کلاس با عنوان ” برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها” با حضور ” سرکار خانم فراهانی ” از ساعت ۰۹:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۱۷, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز چهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۷ کلاس با عنوان ” آشنایی با زمین گردشگری ” با حضور ” جناب آقای دکتر حسینی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۵/۱۶ کلاس با عنوان “ مدیریت بحران در سفر “ با حضور “ جناب آقای دکتر جوادی “ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۸, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز سه شنبه ۹۷/۰۵/۰۹ کلاس با عنوان ” مدیریت بحران در سفر ” با حضور ” جناب آقای دکتر جوادی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

مرداد ۷, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم مرداد ماه دوره راهنمایان طبیعت گردی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان طبیعت گردی می رساند: روز دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۸ کلاس با عنوان ” زبان تخصصی طبیعت گردی ” با حضور ” جناب آقای دکتر کشیری ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته دوم مرداد ماه دوره آشپزی عمومی

مرداد ۶, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
کلاس هفته دوم مرداد ماه دوره آشپزی عمومی

به اطلاع فراگیران محترم دوره آشپزی عمومی می رساند: روز یکشنبه ۹۷/۰۵/۰۷ کلاس آشپزی با حضور ” جناب آقای عضدی ” از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری مرداد ماه سال ۱۳۹۷

مرداد ۶, ۱۳۹۷ توسط ۰ نظر
آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری مرداد ماه سال ۱۳۹۷

به اطلاع فراگیران محترم دوره های راهنمایان طبیعت گردی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی می رساند: با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری به طور همزمان در کشور در روز جمعه ۹۷/۰۵/۲۶ طی ساعات ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ برگزار خواهد شد. فراگیران می توانند از روز شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۶ لغایت روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ از طریق ورود…

ادامه مطلب