Monthly Archives: مهر ۱۳۹۶

کلاس هفته اول آبان ماه دوره آشپزی عمومی

مهر ۲۹, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته اول آبان ماه دوره آشپزی عمومی

به اطلاع فراگیران محترم دوره آشپزی عمومی می رساند: روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰ کلاس با حضور ” جناب آقای عضدی ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

مهر ۲۴, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵ کلاس با عنوان ” جغرافیای جهانگردی ایران ” با حضور ” جناب آقای آذری ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم مهر ماه دوره آشپزی عمومی

مهر ۲۲, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم مهر ماه دوره آشپزی عمومی

به اطلاع فراگیران محترم دوره آشپزی عمومی می رساند: روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳ کلاس با حضور ” جناب آقای عضدی ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته چهارم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

مهر ۲۲, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته چهارم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳ کلاس با عنوان ” مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطرار ” با حضور ” جناب آقای جوادی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون جامع بهمن ماه ۹۶

مهر ۲۰, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
ثبت نام آزمون جامع بهمن ماه ۹۶

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: فراگیرانی که تا کنون موفق به ثبت نام اولیه و عضویت در سامانه جامع آموزش گردشگری نشده اند می بایست تا روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ نسبت به ورود به سامانه و ثبت نام اولیه خود اقدام نمایند. بدیهی است بازه زمانی در نظر گرفته شده به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و در صورت عدم ثبت نام در سامانه فراگیران مجاز…

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

مهر ۱۷, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸ کلاس با عنوان ” مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطرار ” با حضور جناب آقای دکتر جوادی از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم مهر ماه دوره آشپزی عمومی

مهر ۱۵, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم مهر ماه دوره آشپزی عمومی

به اطلاع فراگیران محترم دوره آشپزی عمومی می رساند: روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶ کلاس عملی با حضور ” جناب آقای عضدی ” از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس هفته سوم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

مهر ۱۵, ۱۳۹۶ توسط ۰ نظر
کلاس هفته سوم مهر ماه دوره راهنمایان فرهنگی

به اطلاع فراگیران محترم دوره راهنمایان فرهنگی می رساند: روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶ کلاس با عنوان ” مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطرار ” با حضور ” جناب آقای دکتر جوادی ” از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

ادامه مطلب