استاندارد “هتل ها و پذیره” که پیش نویس آن در کمیسیون های  مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در صد و هشتادمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ ۵/۱۱/۹۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 برای حفظ همگانی وهماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد  و هر پیشنهادی که برای  اصلاح و تکمیل این استانداردها  ارائه شود ،هنگام  تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جهت دانلود فایل هتل ها و پذیره اینجا کلیک نمایید.