این دوره در جهت آموزش ابتدایی صدور و فروش بلیت قطار برگزار میشود و پس اخذ مدرک دوره مقدماتی شما می توانید به عنوان کارمند فروش بلیت قطار در آژانس های مسافرتی مشغول به کار شوید.
مهمترین سر فصل های این دوره عبارتند از:
-شناخت محیط کار
– ارتباطات و مشتری مداری
– آشنایی با واگن و خدمات مسافری
– نظارت و تیکتینگ بلیت های داخلی
– تعرفه و مقررات مسافرت داخلی
– امور مالی
– کاربری سیستم فروش بلیت(داخلی)

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
– تصویر کارت ملی
– تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت لزوم صفحه توضیحات
– ۲ قطعه عکس ۴*۳
– تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
– شهریه دوره ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
فهرست مواد درسی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:
moghadamati