اخبار

اغاز اولین جلسه از نشست های هفتگی با موضوع”آشنایی با جاذبه های کشور ترکیه “

قابل توجه کلیه علاقه مندان :
اولین جلسه از نشست های هفتگی اکادمی میزبان هفته اینده در تاریخ ۱۵ تیر راس ساعت
۱۸ الی۱۹:۳۰در محل اکادمی برگزار میشود.
اولین نشست با سخنرانی آقای آرمین اچاک رِییس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قزوین
کلیه علاقه مندان میتوانند جهت سخنرانی و ارایه مطالب خود در جلسات هفتگی با دفتر موسسه میزبان هماهنگی فرمایند.
حضور کلیه فراگیران در نشست ازاد و رایگان میباشد.